De 38 Bachbloesems gerangschikt per emotie

Ik ervaar moedeloosheid en wanhoop.

Ik wil hoop en positiviteit.

Den
Tamme Kastanje
Iep
Wilg
Vogelmelk
Lariks
Appelbloesem
Eik

Ik ervaar onvoldoende interesse in het hier en nu.

Ik wil bewust aanwezig zijn

Paardekastanje
Olijf
Kastanjeknop
Hondsroos
Kamperfoelie
Bosrank
Herik

Ik ervaar onzekerheid.

Ik wel mezelf kennen en vertrouwen op mezelf.

Dravik
Hardbloem
Gaspeldoorn
Haagbeuk
Gentiaan
Loodkruid

Ik ervaar angst.

Ik wil mijn zorgen overwinnen.

Zonneroosje
Ratelpopulier
Kerspruim
Rode kastanje
Maskerbloem

Ik ervaar een overgevoeligheid voor invloeden en ideeën.

Ik wil bij mezelf blijven.

Walnoot
Duizendguldenkruid
Agrimonie
Hulst

Ik ervaar eenzaamheid.

Ik wil een zachtmoedig contact met anderen.

Reuzenbalsemien
Struikheide
Waterviolier

Ik ervaar overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Ik wil een flexibel en inspirerend contact met anderen.

Chichorei
Ijzerhard
Wijnrank
Bronwater
Beuk

Angst --> zorgen overwinnen

Apurelle zonneroosje

Zonneroosje

Voor wie? Je ervaart een acute paniek, een hysterische reactie of doodsangst bij situaties zoals een ongeluk, natuurramp, brand, overlijden of een operatie.

Herkenningspunten: bijv. je angst is niet in verhouding tot de situatie – door de angst verstar je helemaal en geraakt buiten jezelf van schrik.

Resultaat: je krijgt moed en zenuwsterkte en vertoont een grote dapperheid.
Apurelle ratelpopulier

Ratelpopulier

Voor wie? Je hebt onverklaarbare en vage angsten.

Herkenningspunten: bijv. je hebt ongegronde gevoelens van angst en gevaar – je fantasie gaat vaak met je aan de haal – je hebt vaak nachtmerries – je hebt angst voor occulte onderwerpen (katten, slangen, spoken,..)

Resultaat: je voelt je geborgen en bent onbevreesd.
Apurelle Kerspruim

Kerspruim

Voor wie? Je hebt angst voor innerlijke ontspanning en onbeheerste driftbuien.

Herkenningspunten: bijv. je bent overgevoelig en erg gespannen – je hebt het gevoel dat je op een kruidvat/bom zit – je voelt je psychisch overladen – je verliest de grip over je zelfbeheersing.

Resultaat: je vertoont moed, kracht en spontaniteit. Je hebt een ontspannen gemoedsrust en kan dapper volhouden.
Apurelle rode kastanje

Rode Kastanje

Voor wie? Je bent overdreven bezorgd om anderen.

Herkenningspunten: bijv. angst dat je geliefde personen iets zal overkomen – het ergste vrezen – je bent overbezorgd over (klein)kinderen.

Resultaat: je kan positieve gedachten over gezondheid, veiligheid en moed uitstralen.
Apurelle maskerbloem

Maskerbloem

Voor wie? Je hebt specifieke en benoembare angsten.

Herkenningspunten: bijv. je bent gevoelig en ‘schrikachtig’ – je bent schuchter – het gaat om heel concrete angsten: angst voor het donker, om ziek te worden, voor de toekomst, voor harde geluiden, voor spinnen, voor nieuwe situaties,… – je bloost snel.

Resultaat: je bent moedig en kan met kalmte de wereld tegemoet treden.

Onzekerheid --> vertrouwen op mezelf

Apurelle Dravik

Dravik

Voor wie? Je hebt onduidelijke doelstellingen en je ambities hebben een vaag karakter, wat resulteert in een gevoel van ontevredenheid. Dravik is hét hulpmiddel bij het maken van belangrijke beslissingen en keuzes.

Herkenningspunten: bijv. je bent begaafd en hebt veel belangstellingsvlakken, maar je mist een doel – je begint vaak aan iets maar maakt het niet af – je wisselt vaak van huis, job, partner.

Resultaat: een goed hulpmiddel bij het maken van belangrijke beslissingen. De bloesem helpt je een duidelijk beeld te vormen van jouw ambities en laat je door niets of niemand hiervan afbrengen. Je leert je op één doel concentreren en dit tot een goed einde te brengen.
Apurelle hardbloem

Hardbloem

Voor wie? Je bent besluiteloos en grillig. Je ervaart een gebrek aan innerlijk evenwicht. Je stemming is voortdurend aan veranderingen onderhevig.

Herkenningspunten: bijv. je springt in een gesprek van de hak op de tak – je hebt een gebrekkig concentratievermogen – je kunt geen keuze maken tussen twee dingen – fysiek kan je bijvoorbeeld last hebben van sterk wisselende lichaamstemperaturen of van evenwichtsstoornissen.

Resultaat: je ervaart een innerlijk evenwicht en bent besluitvaardig. Je kan doelgericht beslissingen nemen, zonder achteraf spijt te hebben.
Apurelle Gaspeldoorn

Gaspeldoorn

Voor wie? Je hebt geen hoop meer, “het heeft toch geen zin meer”.

Herkenningspunten: bijv. je bent de moed kwijt – je zit vast in een uitzichtloze situatie – je gelooft niet meer in redding of genezing.

Resultaat: je krijgt opnieuw moed en een andere geesteshouding tegenover jouw hopeloze toestand. De bloesem laat je inzien dat wanhoop het genezingsproces belemmert.
Apurelle haagbeuk

Haagbeuk

Voor wie? Je bent geestelijk futloos. Je bent vermoeid en ervaart mentale uitputting.

Herkenningspunten: bijv. je hebt een gevoel van overbelasting – je hebt een typisch ‘maandagochtendgevoel’ – je hebt een zwaar hoofd – je twijfelt bij het wakker worden als je de dag wel zal aankunnen.

Resultaat: je krijgt een helder hoofd, geestelijke kracht en frisheid. Je weet tot welke prestaties je in staat bent en je kan je talenten juist inschatten.
Apurelle gentiaan

Gentiaan

Voor wie? Bij ontmoediging, pessimisme, scepsis.

Herkenningspunten: bijv. je bent een grote twijfelaar (ook over Bachbloesems) – je maakt je dikwijls zorgen en piekert veel – je bent een zwartkijker – je vreest dat alles verkeerd zal aflopen.

Resultaat: je leert omgaan met de tegenstrijdigheden in het leven. De bloesem geeft je de innerlijke zekerheid dat je moeilijkheden kan overwinnen en helpt je vertrouwen op een goede afloop.
Apurelle loodkruid

Loodkruid

Voor wie? Je vraagt voortdurend raad en hebt een gebrek aan vertrouwen in je eigen intuïtie.

Herkenningspunten: bijv. je hebt een twijfelende persoonlijkheid – je bent onzeker om eigen beslissingen te nemen – ook na een genomen beslissing blijf je twijfelen.

Resultaat: je laat je leiden door je inwendige stem en stelt vertrouwen in jezelf. Je ervaart een innerlijke zekerheid.

Moedeloosheid & wanhoop --> hoop & positiviteit

Apurelle den

Den

Voor wie? Je ervaart vaak schuldgevoelens. Je voelt je voor alles verantwoordelijk en hebt het gevoel tekort te schieten.

Herkenningspunten: bijv. je bent bescheiden – voelt je onwaardig – je kan moeilijk geschenken aanvaarden – je bent nederig – je biedt vaak je verontschuldigingen aan.

Resultaat: je leert je fouten accepteren zonder zelfverwijt en zorgt voor zelfvergeving. Den geeft je het geloof in jezelf terug, zodat je je gelijkwaardig voelt aan anderen. Je zult niet langer de neiging hebben om alle problemen en fouten op jezelf te betrekken en je biedt alleen je verontschuldigingen aan als dat werkelijk nodig is.
Apurelle tamme kastanje

Tamme Kastanje

Voor wie? Je hebt het gevoel dat je in een uitzichtloze situatie zit. Je voelt wanhoop en gelooft dat de grenzen van wat je kan verdragen, bereikt zijn.

Herkenningspunten: bijv. je hebt het gevoel dat je met je rug tegen de muur staat – je voelt je innerlijk totaal verloren – je ziet geen uitweg meer.

Resultaat: je ziet in dat je nu de kans hebt om een beslissende innerlijke transformatie door te maken. Je krijgt weer hoop. Je kan voor anderen een steun zijn.
Apurelle Iep

Iep

Voor wie? Je hebt een sterke persoonlijkheid en veel talenten, maar als de omgeving plots hoge eisen gaat stellen (vb. examens, promotie,…) ervaar je een tijdelijke uitputting, verlies je je eigenwaarde.

Herkenningspunten: bijv. je voelt je tijdelijk niet tegen een taak opgewassen. Je ervaart plots teveel verantwoordelijkheden.

Resultaat: je bent zelfverzekerd en vol vertrouwen in je eigen kunnen. Je kan de verantwoordelijkheden aan en weet dat je er niet alleen voor staat.

Apurelle Wilg

Wilg

Voor wie? Je voelt innerlijke ergernis en verbittering. Je voelt je het slachtoffer van het lot.

Herkenningspunten: bijv. je bent verbitterd – je legt de schuld bij anderen – je bent snel beledigd – je bent veeleisend.

Resultaat: je neemt verantwoordelijkheid op en beseft dat je je lot in eigen handen hebt. Je verandert van ‘slachtoffer’ naar ‘bouwmeester’ van je eigen levenslot.
Apurelle Vogelmelk

Vogelmelk

Voor wie? Je hebt te maken met een onverwerkte schok of een traumatische gebeurtenis die niet verwerkt kan worden.

Herkenningspunten: bijv. je ervaart een triestheid of zelfs een verlammend verdriet – je kan geen troost accepteren – je herstelt heel langzaam van angst, scheiding, …

Resultaat: je leeft een bevrijd bestaan en je kan troost accepteren.
Apurelle Lariks

Lariks

Voor wie? Je hebt een gebrek aan zelfvertrouwen en/of een minderwaardigheidscomplex.

Herkenningspunten: bijv. je ervaart faalangst – je bent passief en schuchter – je bewondert het succes van anderen zonder jaloezie – je voelt je soms nutteloos en onmachtig.

Resultaat: je hebt voldoende zelfvertrouwen en hebt de moed om risico’s te nemen.
Apurelle Appelbloesem

Appelbloesem

Voor wie? Je voelt je innerlijk of uitwendig vies, onrein of geïnfecteerd. Je staart je blind op details.

Herkenningspunten: bijv. vaak de handen wassen – bang zijn voor besmetting – moeilijk hebben met ouder worden – eetstoornissen – schaamte over het eigen lichaam.

Resultaat: jezelf accepteren en de dingen in de juiste proportie te ervaren. De bloesem zuivert gevoelens van onreinheid en helpt je gedachten terug onder controle te krijgen en alles terug in de juiste proportie te zien.
Apurelle Eik

Eik

Voor wie? Je hebt een onvermoeibare prestatiedrang en geeft nooit op.

Herkenningspunten: bijv. je bent een doorzetter – je bent verantwoordelijk – je bent een harde werker en heel plichtsbewust – je bijt nog liever je tong af dan hulp te vragen – je werkt tot je er bij neervalt.

Resultaat: je voelt opnieuw kalmte en standvastigheid. De spanningen in je lichaam verminderen waardoor je terug meer soepel in het leven staat.

Overbezorgd om anderen --> leven en laten leven

Cichorei

Cichorei

Voor wie? Je bent bezitterig, betuttelend, dominant in de zorg voor anderen om liefde en waardering te claimen. Geven om te krijgen.

Herkenningspunten: bijv. je doet veel voor anderen, maar vervalt in zelfbeklag als je daar niet de gewilde aandacht voor in ruil krijgt – je wekt medelijden op bij je omgeving – je kan moeilijk vergeven en vergeten.

Resultaat: je bent onzelfzuchtig in de zorg en bent in staat om liefdevol ruimte te geven aan anderen. De bloesem zorgt ervoor dat je weer oprechte zorg en liefde kunt geven, zonder daar iets voor in ruil te verlangen.
Apurelle Ijzerhard

IJzerhard

Voor wie? Je bent zo overijverig en overmatig enthousiast dat je roofbouw pleegt op je krachten.

Herkenningspunten: bijv. je bent enthousiast voor een bepaald idee en wil anderen hierin meetrekken – je bent vastberaden en resoluut – je bent heel gevoelig voor onrecht – je wil alles voor 150% doen – je bent idealistisch.

Resultaat: je kan een goede inschatting maken en beziet de dingen vanuit een ruimer kader. Je hebt het vermogen om anderen te enthousiasmeren en inspireren.
Apurelle wijnrank

Wijnrank

Voor wie? Je bent dominerend en begerend naar macht.

Herkenningspunten: bijv. je bent talentvol, een leider en zelfzeker, maar je bent ook dominant en bazig – je weet alles beter – je verwacht gehoorzaamheid – je zou over lijken gaan om je doel te bereiken.

Resultaat: je bent een begripvol leidersfiguur die goed kan delegeren. Je helpt andere mensen hun eigen weg te leren vinden.
Apurelle Bronwater

Bronwater

Voor wie? Je hebt starre en strenge inzichten en onderdrukte behoeften. Je bent weinig flexibel en hard voor jezelf.

Herkenningspunten: bijv. streng gaan diëten of gaan sporten – hoge eisen stellen aan jezelf – overdreven principieel zijn – een voorbeeld willen zijn voor anderen – zelfopoffering – op fysiek vlak vaak last van stramheid, spieren en gewrichten.

Resultaat: een flexibele geest die je terug laat genieten van het leven. Innerlijke harmonie en het inzicht dat je idealen ook met een flexibele geest te bereiken zijn.
Apurelle

Beuk

Voor wie? Je reageert hard en onverdraagzaam, je bent intolerant en hebt snel kritiek of een oordeel klaar. Je hebt moeite met empathie.

Herkenningspunten: bijv. steeds op zoek naar het negatieve – het altijd beter weten – moeite met de tekortkomingen van anderen.

Resultaat: verdraagzaamheid, acceptatie en begrip voor het anders-zijn van anderen. Het laat je het leven vanuit een breder perspectief bekijken. Je leert goede bedoelingen te waarderen, ook al is het resultaat niet altijd optimaal. Je bent in staat te luisteren, zonder direct je mening te willen opdringen.

Eenzaamheid --> contact met anderen

Reuzebalsemien

Reuzebalsemien

Voor wie? Je bent ongeduldig, snel geïrriteerd en hebt razendsnelle reacties.

Herkenningspunten: bijv. je hebt een hoog werktempo – je kan snel denken en handelen – je bent nerveus en kan niet lang stilzitten – je werkt het liefst alleen en gaat ook werk uit handen nemen – je bent impulsief.

Resultaat: je bent begripvol, geduldig en zachtmoedig. Je beseft dat alles zijn tempo nodig heeft.
Apurelle struikheide

Struikheide

Voor wie? Je bent veel bezig met jezelf en hebt voortdurend een ‘publiek’ nodig.

Herkenningspunten: bijv. je staat graag in het middelpunt – je hoort jezelf graag praten – je kan van een mug een olifant maken – je praat vaak heel snel – je kunt niet alleen zijn.

Resultaat: je bent een begrijpend persoon, kan uitstekend luisteren en toont belangstelling voor de ander. Je straalt kracht en vertrouwen uit.
Apurelle Waterviolier

Waterviolier

Voor wie? Je bent innerlijk gereserveerd. Je hebt een trotse afstandelijkheid of een superioriteitsgevoel dat isolement schept.

Herkenningspunten: bijv. je bent een trots persoon – je straalt rust en zekerheid uit – je bent zelfstandig en bekwaam – je toont weinig emoties – je bent graag alleen – je maakt een koele of afstandelijke indruk – je vermijdt discussies omdat je ze zinloos vindt.

Resultaat: je bent beminnelijk en zachtmoedig; je hebt een goed ontwikkeld zelfbewustzijn; je bent toegankelijk en kan verstandig advies geven.

Overgevoeligheid --> trouw aan mezelf

walnoot

Walnoot

Voor wie? Je ervaart een aarzelende beïnvloedbaarheid en je twijfelt in situaties die te maken hebben met een nieuw begin.

Herkenningspunten: bijv. je twijfelt alvorens je een definitieve stap zet – je houdt teveel rekening met tradities en de mening van anderen – je hebt moeite met het aanpassen aan een nieuwe situatie.

Resultaat: je volgt je levensweg zonder je door anderen te laten beïnvloeden. Je voelt je gesterkt bij belangrijke gebeurtenissen. Je staat open voor nieuwe dingen.
Apurelle Duizendguldenkruid

Duizendguldenkruid

Voor wie? Je bent te bereidwillig t.o.v. wensen van anderen. Je kan geen ‘nee’ zeggen.

Herkenningspunten: bijv. je bent verlegen, stil – je bent té hulpvaardig – je voelt je leeggezogen door anderen – je bent meegaand en hoffelijk.

Resultaat: je leert je grenzen stellen en opkomen voor jezelf. Het helpt je om je aan te passen aan groepen of teams en toch je eigen identiteit te bewaren.
Bachbloesem Agrimonie

Agrimonie

Voor wie? Je verbergt je innerlijke onrust en kwellende gedachten achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid.

Herkenningspunten: bijv. een kalme indruk, maar klagen over nervositeit – onrustig slapen – knarstanden – nagelbijten – alcohol- of druggebruik.

Resultaat: het vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, en om je werkelijke gevoelens te uiten. De bloesem geeft de ontspanning en rust die nodig is om de eigen zorgen veilig onder ogen te durven zien.
Bachbloesem hulst

Hulst

Voor wie? Je ervaart jaloezie en wantrouwen, of gevoelens van haat en afgunst.

Herkenningspunten: bijv. je verdenkt anderen snel – je bent vaak nijdig – je ontsteekt makkelijk in een woedebui waarbij je de zelfbeheersing verliest – je doet vaak je beklag over anderen – voor alles wat er gebeurt, weet je een schuldige te vinden.

Resultaat: je leeft in innerlijke harmonie en straalt liefde uit. Je bent tolerant en hebt begrip voor het gevoelsleven van anderen. Deze bloesem helpt bij het onvoorwaardelijk liefhebben.

Onvoldoende interesse in het hier & nu --> bewust aanwezig zijn

Bachbloesem paardekastanje

Paardekastanje

Voor wie? Je hebt aanhoudend kwellende gedachten. Je voert innerlijke discussies en dialogen met jezelf.

Herkenningspunten: bijv. je kan het denken moeilijk uitschakelen – je ziet een film voor je ogen van zodra je ze dicht doet – je kan je gedachtenstroom niet stoppen.

Resultaat: je hebt een evenwichtige geestestoestand. De rust in je hoofd is teruggekeerd. Je kan je gedachten helder formuleren.
Bachbloesem olijf

Olijf

Voor wie? Je ervaart een totale uitputting. Je bent extreem vermoeid naar lichaam en geest.

Herkenningspunten: bijv. al jouw energie is ‘op’ – alles is teveel – je hebt veel slaap nodig.

Resultaat: je voelt een herstelde vitaliteit en blijft geloven dat je over voldoende kracht beschikt.
Bachbloesem kastanjeknop

Kastanjeknop

Voor wie? Je vervalt vaak in dezelfde fouten, doordat je ervaringen niet echt verwerkt zijn.

Herkenningspunten: bijv. je bent optimistisch en zorgeloos – je leert moeilijk iets nieuws bij – je gaat problemen uit de weg – je leert niet uit het verleden – je vergeet snel onaangename zaken.

Resultaat: je kan vlot leren en actief ervaring opdoen.
Bachbloesem hondsroos

Hondsroos

Voor wie? Je bent onverschillig en hebt de innerlijke strijd opgegeven. Deze bloesem is een goede steun bij chronische ziekte, een ongelukkig huwelijk,….

Herkenningspunten: bijv. je bent apathisch – je berust in je lot – je bent lusteloos en vermoeid – je hebt weinig of geen energie – je hebt een lage bloeddruk.

Resultaat: je hebt een actieve motivatie en belangstelling en een grote interesse voor je omgeving.
Bachbloesem kamperfoelie

Kamperfoelie

Voor wie? Je hebt heimwee naar het verleden, en spijt over gemiste kansen.

Herkenningspunten: bijv. je vertelt vaak over vroeger – je kan het verleden moeilijk loslaten – je denkt met weemoed aan ‘die goede oude tijd’.

Resultaat: je hebt van vroegere ervaringen geleerd, maar klampt je er niet meer aan vast. Je kan het mooie uit je verleden overplanten naar het heden
Bachbloesem bosrank

Bosrank

Voor wie? Je leeft teruggetrokken in je eigen wereld; je bent dromerig en hebt weinig interesse in het ‘nu’.

Herkenningspunten: bijv. je bent een artistiek type maar kan je talent moeilijk uiten – je bent een dagdromer – je hebt weinig oog voor detail – je hebt een slecht geheugen – je bent graag alleen.

Resultaat: je realiteitsbesef groeit en je bent meer aanwezig in het heden. Je komt terug met je voeten op de grond. Je wordt meer alert. In schoolse situaties zorgt dit vrijwel direct voor betere resultaten. Je verliest en vergeet minder spullen. Je slaagt erin om je creatieve impulsen doelgericht om te zetten in de realiteit.
Bachbloesem herik

Herik

Voor wie? Je ervaart een plotse neerslachtigheid, zonder duidelijke oorzaak.

Herkenningspunten: bijv. een plots opkomend gevoel van verdriet of somberheid, zonder aanwijsbare reden – gebrek aan energie door depressie – de negatieve buien verdwijnen snel en zijn zelden van chronische aard.

Resultaat: je ervaart innerlijke vreugde, en gaat met blijmoedigheid, helderheid en evenwicht door het leven.

Persoonlijk advies

Onthaasten en zacht zijn voor jezelf is ook soms gewoon hulp durven en kunnen vragen.

 

Loop je ergens tegenaan?

Weet je niet waar te beginnen in al die bloesems?

 

Geen paniek. Ik ben slechts een mail van jou verwijderd.

 

Neem vrijblijvend contact met mij op en dan kijken we samen of en hoe de bloesems jou kunnen ondersteunen.