Wat je chakra’s over jou vertellen

Chakra’s… voor sommige mensen iets heel vertrouwd. Voor anderen dan weer geheeld ongekend, beetje raar en misschien zelfs zweverig.

 Wil je meer weten over chakra’s en wat ze voor jou kunnen betekenen, dan ben je hier op de juiste plaats.

 

​In dit artikel zoom ik graag in op de 7 belangrijkste chakra’s. Ik vertel je kort waarvoor ze staan, waar ze zich bevinden en op welke thema’s ze inspelen. Ik leg uit wat er gebeurt als de chakra’s onder- of overactief zijn en hoe je een evenwicht herkent. Tot slot geef ik bij elk chakra aan waarmee het fysiek in verbinding staat.

 

Wil je snel ​informatie over een bepaalde chakra ​klik dan in het overzicht hieronder ​en ga ​direct naar het gewenste ​onderwerp.

Wat zijn chakra's?

Energie komt zowel in zichtbare als onzichtbare vorm voor. Alles wat we zien en voelen is een uitdrukking van energie. We zijn energie en alles om ons heen bestaat uit energie.

Mensen, dieren, planten en dingen, alles wat wij als vast en materie waarnemen, zijn verschillende vormen en vibraties van energie.

Chakra’s zijn energiecentra op het lichaam.

Het woord komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘wiel’. Je zou chakra’s dus kunnen zien als de energetische wielen die ons in leven houden.

 

Chakras

Zelf vergelijk ik een chakra graag met water. In een poel met stilstaand water is weinig of geen leven mogelijk. Water waar beweging in zit, zoals een stromend beekje, rivier of zee, creëert leven. Zo gaat het ook met chakra’s.

Geblokkeerde chakra's vs. chakra's in balans

In een geblokkeerd chakra stroomt de energie niet meer: een ideale kweekvijver voor angsten, opgekropte emoties, belemmerende overtuigingen en lichamelijke klachten.

 

Een chakra in balans creëert beweging op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch vlak waardoor kwaliteiten zoals zelfvertrouwen, creativiteit, verbondenheid, kracht, expressie en liefde de bovenhand krijgen.  

Welke zijn de 7 belangrijkste chakra's?

De chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam.

Hoewel elk lichaam tientallen chakra’s heeft, richten we ons vooral op de zeven hoofdchakra’s. ​Dat zijn de belangrijkste en meest krachtige energiecentra, en ze spelen allemaal een ​grote rol bij het welzijn van lichaam en geest.

Dit zijn de zeven chakra’s die we verder uitgebreid zullen bespreken:

 • wortelchakra
 • heigbeenchakra
 • zonnevlechtchakra
 • hartchakra
 • keelchakra
 • voorhoofdchakra
 • kruinchakra

1. Wortelchakra

Wat?

 • ​Eerste Chakra: Wortel- of Stuitchakra

 

 • ​Kort: ​zorgt ervoor dat je je stabiel, geaard en ​veilig voelt. ​Een goed contact ​met de aarde, geeft je een zeker gevoel.

Ligging?

Aanzet van het stuitbeen. Het eerste chakra straalt uit het perineum naar onderen, naar de aarde toe.

Thema's

 • overleven en zelfbehoud in de ruimste zin;
 • structuur;
 • aarding;
 • materiële zekerheid;
 • strijden en vluchten;
 • oervertrouwen;
 • belastbaarheid;
 • bron van de vitale kracht voor het hele lichaam en energiesysteem;
 • overlevingsdrang;
 • levenskracht;
 • wilskracht
 • aanpassingsvermogen.Werking

Als het eerste chakra niet goed functioneert, ben je niet goed geaard en kan je levensenergie niet goed doorstromen. Vaak worden de basisbehoeftes van je lichaam genegeerd, zoals rust en voeding, en ben je vaak moe zonder duidelijke reden. Klachten die kunnen ontstaan zijn ondermeer een depressie of sombere gevoelens, problemen met de bloedsomloop, eetstoornissen of over- en ondergewicht, constipatie of een minderwaardigheidscomplex.

Als het eerste chakra onderactief is:

Als je eerste chakra onderactief is door bijvoorbeeld een blokkade kan je dat merken aan een gebrek aan zelfvertrouwen en respect, depressieve gevoelens, zweverig en niet goed geaard zijn, of moeite hebben met aarden, vermoeidheid en niet lekker in je vel zitten.

Als het eerste chakra overactief is:

Als het eerste chakra overactief is, uit zich dat ondermeer in egoïsme, veel waarde hechten aan materiële zaken, voortdurend het gevoel hebben dat je moet overleven of roekeloos gedrag.

Als het eerste chakra in evenwicht is:

Kenmerken die duiden op een evenwichtig chakra zijn ondermeer een goede gezondheid, levenskracht, je voelt je op je gemak in je eigen lichaam, je hebt vertrouwen in de wereld, een gevoel van veiligheid en zekerheid, het vermogen om te ontspannen en om bewegelijk te zijn.

 

Fysiek gerelateerd aan:

De botten, bloedvorming, tanden, bijnieren, dikke darm, benen, voeten, knieën, onderrug.

2. Heiligbeenchakra

Wat?

 • Tweede Chakra: ​Sacraal Chakra of Heiligbeenchakra

 

 • Kort: staat voor emoties, relaties, beweging, seksualiteit, creativiteit

Ligging?

Ongeveer twee vingerbreedtes boven het schaambeen op de middellijn van het lichaam.

Thema's

 • ​levensvreugde;
 • lichamelijk contact;
 • erotiek;
 • flexibiliteit;
 • creativiteit;
 • emoties;
 • behoeftes;
 • plezierWerking

Als het tweede chakra onderactief is:

als het tweede chakra onderactief is dan heb je vaak moeite om gevoelens te uiten of te verwerken. Je doet je vaak vrolijker voor dan je bent. Ook kan je last hebben van schuldgevoelens die vaak niet terecht zijn.

Als het tweede chakra overactief is:

als het chakra overactief is, dan kan het zijn dat je snel ongemakken van iemand anders oppikt. Je kan onrealistisch zijn, ook over jouw eigen verwachtingen. Je manipuleert de mensen regelmatig of wilt iedereen (on)bewust naar je hand zetten.

Als het tweede chakra in evenwicht is:

als het tweede chakra ​goed functioneert, is het contact met je eigen emoties en de manier waarop je daarmee omgaat goed. Je heb genoeg zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Je bent creatief, je weet wat je voelt en kan dat ook uitdrukken. In een liefdesrelatie heb je geen moeite om je open te stellen. Je hebt vertrouwen in elkaar en je libido is op peil.

Fysiek gerelateerd aan:

Vermoeidheid, uitputting, impotentie, problemen met de blaas, afkeer van seks, storingen in de menstruatiecyclus, rug- en onderbuikklachten.

3. Zonnevlechtchakra

Wat?

 • Derde Chakra: Navel of Zonnevlecht Chakra

 

 • Kort: zelfwaardering en controle over jezelf staan centraal

Ligging?

Ongeveer twee vingerbreedtes onder het borstbeen op de middellijn van het lichaam.

Thema's

 • ​macht;
 • angst;
 • dominantie;
 • scheiding;
 • grenzen stellen;
 • zelfvertrouwen;
 • intentie;
 • wilskracht;
 • intuïtieWerking

Als het derde chakra onderactief is:

als dit chakra onderontwikkeld is, dan stel je je vaak op als een dienaar en ben je steeds op zoek naar bevestiging in je leven. Ook heb je moeite met het bepalen van je wensen en doelen.

Als het derde chakra overactief is:

als dit chakra te sterk ontwikkeld is, dan treedt er egoïsme op.

Als het derde chakra in evenwicht is:

Is er balans, dan heb je machtige en krachtige mensen die durven vertrouwen op hun intuïtie. Blijheid, energie, zelfwaardering en zelfcontrole worden je eigen. Je hebt de kracht om te bereiken wat je wilt en bent ​in staat voor jezelf en voor een ander te zorgen.

Fysiek gerelateerd aan:

spijsverteringsstelsel, lever, maag, gewrichten.

4. Hartchakra

Wat?

 • Vierde Chakra: ​Hartchakra

 

 • Kort: staat voor liefde, beminnen en bemind worden

Ligging?

Ongeveer twee handbreedtes onder de halsaanzet.

Thema's

 • ​liefde;
 • tolerantie;
 • medeleven;
 • dankbaarheid;
 • empathie;
 • romantiek;
 • eenheid;
 • eigenliefdeWerking

Als het vierde chakra onderactief is:

Als het chakra onderactief is, kan je moeite hebben om je te verplaatsen in anderen. Je kan moeite hebben om lief te hebben, zowel anderen als jezelf. Je hebt de neiging om de ander boven jezelf te plaatsen of andersom. Je kan last hebben van minderwaardigheidsgevoelens en ook angst hebben van liefde of angst om afgewezen te worden. Emoties en verdriet kunnen ook niet goed verwerkt worden als er een blokkade aanwezig is.

Als het vierde chakra overactief is:

Als het hartchakra overactief is, dan kan je last hebben van het zogenaamde hulpverlenerssyndroom, dit wil zeggen dat je anderen wil helpen, ook als ze dat zelf niet willen. Ook zou je de neiging kunnen hebben om anderen te willen controleren en je vooral bezitterig of jaloers te gedragen bij jouw partner.

 

Als het vierde chakra in evenwicht is:

Wanneer het hartchakra wel goed functioneert, heb je een gevoel van samenhorigheid en liefde voor jezelf en anderen. Je voelt je compleet en bent empatisch ingesteld. Je kan je goed aanpassen en bent je ervan bewust dat alles met elkaar in verbinding staat.

Fysiek gerelateerd aan:

hart, longen, thymusklier, bloedsomloop, armen en handen.

5. Keelchakra

Wat?

 • Vijfde Chakra: ​Keelchakra​

 

 • ​Kort: ​​​​​staat voor ​reiniging van lichaam en geest

Ligging?

Ter hoogte van de keel, ongeveer in het kuiltje tussen je sleutelbenen.

Thema's

 • individualiteit;
 • de ontwikkelde persoonlijkheid;
 • zelfexpressie;
 • inspiratie;
 • geestelijke ruimte;
 • omzetting van angst in doelgerichtheid;
 • communicatieWerking

Als het vijfde chakra onderactief is:

Als het vijfde chakra onderactief is, heb je moeite om jezelf naar anderen toe te uiten. Je worstelt dan met opkomen voor jezelf en je waarheid spreken. Er kan ook een vorm van gevoelloosheid ontstaan. De gevoelens zijn er wel maar doordat je ze al zo lang niet uit, heb je er geen contact meer mee en treedt er gevoelloosheid op.

Als het vijfde chakra overactief is:

Als het chakra overactief is, heb je al snel de kans dat je verkeerd kan overkomen op mensen. Je houding kan bijvoorbeeld niet prettig overkomen en de dingen die je zegt, kunnen anders overkomen dan je bedoelt. Ook kan je de neiging hebben om heel veel te praten zonder dat je echt iets vertelt. Hierdoor kan je ook autoritair of arrogant overkomen, terwijl je dat misschien helemaal niet bent.

Als het vijfde chakra in evenwicht is:

​Als het keelchakra goed functioneert, ben je in staat om goed te communiceren en jezelf goed uit te drukken. Je voelt je over het algemeen goed en kan je ook op het gebied van creativiteit goed uitdrukken.

Fysiek gerelateerd aan:

s​​​​tembanden, ademhalingsorganen, hals, nek, schildklier.

6. Voorhoofdchakra

Wat?

 • Zesde Chakra: ​Voorhoofdchakra of Het Derde Oog​

 

 • Kort: ​de rol van het geweten ​in het bewustzijn en ​je keuzes

Ligging?

Op het voorhoofd, net tussen de wenkbrauwen.

Thema's

 • kennis van de eigen weg;
 • vaardigheid om de individueel geschikte plaats in het leven te vinden;
 • intuïtie;
 • werkelijkheid scheppen door de kracht van gedachtenWerking

Als het zesde chakra onderactief is:

Als het zesde chakra geblokkeerd is, dan kan het zijn dat je geen binding hebt met spirituele zaken wanneer je dat wel graag zou willen. Het zou kunnen dat er iets niet goed zit bij het eerste of tweede chakra. Je kan moeilijk contact maken met je innerlijke wijsheid die in je onderbewustzijn ligt opgeslagen.

Als het zesde chakra overactief is:

Als het chakra overactief is, dan kan zich dat uiten in negatieve gedachtenstromen, piekeren en nachtmerries. Wanneer het derde oog overactief is, kan je te zweverig worden en ben je dus niet voldoende geaard.

Als het zesde chakra in evenwicht is:

A​​ls dit chakra goed functioneert en dus goed in balans is met de andere chakra’s, dan ben je op spiritueel en intuïtief vlak goed ontwikkeld. Je zult geen moeite hebben met meditatie en/of visualisatie.

Fysiek gerelateerd aan:

ogen, oren, neus, kleine hersenen, geheugen, hypofyse.

7. Kruinchakra

Wat?

 • Zevende Chakra: ​Kruinchakra

 

 • ​Kort: ​​Optimale energie doorstroming en eenheid

Ligging?

Kruin, fontanel.

Thema's

 • openstelling voor het goddelijke;
 • werken voor het algemeen welzijn;
 • inzicht in het kosmisch plan.

 

Omvat de andere zes chakra’s en regelt hun samenwerking.Werking

Als het zevende chakra onderactief is:

Als je zevende chakra onderactief is, kan het contact met je spirituele gevoelens verloren zijn. Ook is de verhouding tussen het eerste en het zevende chakra dan uit balans, waardoor je bijvoorbeeld alles veel te rationeel gaat bekijken, zonder je emoties te voelen. Je twijfelt of piekert constant, hebt moeite met het nemen van beslissingen en hebt moeite met het vinden van aansluiting bij anderen, waardoor je je eenzaam kan voelen.

Als het zevende chakra overactief is:

Een overactief zevende chakra is iets wat vaak voorkomt, vooral omdat het eerste chakra bij heel wat mensen niet goed functioneert. Hierdoor krijgt het zevende chakra bij wijze van spreken een eigen wil en gaat overuren draaien.


Dit kan zich ondermeer uiten in hoofdpijn, stress en stressgerelateerde klachten, maar ook in psychoses of manische depressiviteit.​

Als het zevende chakra in evenwicht is:

Als dit chakra goed ontwikkeld is, en je er goed mee kan werken, dan krijg je het innerlijk weten direct via de bron binnen. Als je zevende chakra goed werkt, dan zal de verbinding met je hogere zelf optimaal zijn. Ook zal je lekker in je vel zitten, voel je je vredig en in balans, en heb je vertrouwen in jezelf, in je kunnen en in je levensomstandigheden.  Je kan je goed met de bron verbinden.

Fysiek gerelateerd aan:

epifyse, schedel, grote hersenen.

Pointer